Efteraarsstämma 2017

Protektorat Syd

- en del av HBF Birkarlarna

Kallelse Efteraarsstämma 2017


Protektoräter!

När vi första gången iklädde oss vårt ben steg vi in i en ny värld: En värld av hälften äventyr, hälften utmaning, och hälften PLIKT – Plikt mot Storkarl, plikt mot Nationen, men framför allt en plikt mot Den Samme, mot Birkarlen. Vår strävan måste alltid vara att utgöra en källa till inspiration för Birkarlen, yngre eller äldre, och vadhelst må hända oss i livet – Vadhelst! – så får vi aldrig glömma att vi är medlemmar i Hembygdsföreningen Birkarlarna. Det förpliktigar! Föreningen vacklar ständigt på sammanbrottets brant. Yttre hot, och inre! Fientlig makt vid våra gränser! Förslappning, föryngring, förändring! Håll bron, bröder! Håll in magen, protektoräter! Håll ut, kamrater! Frank Fosster ska ringa!


I tio år har Protektorat Syd kämpat å det hårdaste mot all typ av infiltration och substitution, mot anfall, avfall, utfall, förfall, infall, självfall, ja mot försuring, förnedring, förskingring och mot mycket, mycket mer. Detta är Protektoratets plikt, och dess metod är stämmors hållande. Den främsta plikten för brodern är rimligen att finna sin stämma, och att deltaga. Bara så håller vi allting stånget! Frank kommer att ringa!


I mörkrets stund, när nu skymningen faller, ännu innan Han har ringt, nu när vi behöver den som allra mest är den äntligen tillbaka: EFTERAARSSTÄMMAN, tillika Sommerstämman, tillika Tioårsjubeliumsstämman 2017!!


Årets smäll! Stil, snits och snärt! I pliktens namn, anmäl er till stämma! Kamelåså!


Tioårsfirandet fortsätter lördag 4 november från kl 15:00 i K-delen å Norrlands Nation!


Program

Kl 15 Förstämning i K-delsbaren

Kl 16 Fågel

Jubel


Bekvämligheter

Konferens

Fiskdamm

Historiens Vingslag™


Pris

0,030 BMark (ca 300 SEK). Betalas i dörren, kontant eller till där angivet swish-nummer.


Anmälan

Till ass. Stavkarl Lillkarl Henrik Dahlberg Rehnman, via henrik.dahlberg@gmail.com. Finns teckningslista på Nationen, eller på Tjuven. Observera att antalet platser är begränsat. Först till kvarn, ingen ko på isen, etc.


Dåd Mannakraft Ära

Daad Raastyrke Ære


Jubeliumskommittén

Protektoratsstorkarl Niels Lampinen Nygaard

Protektoratslillkarl Henrik Dahlberg Rehnman

Protektoratsrunkarl Andreas Kaltenegger

Christian X till och med X, sedermera Ludwig II av Bayern – om Gud så vill! Tillika Protektoratsheraldiker Cronsten

Petter Cronsten.


Jubeliumskommittén Redivivum

Erik med W Erski Perski Otto Wallstén


Quoniam limus severior nive – eftersom lera är kärvare än snö